Automatické zavlažování zahrad

Správný projekt a kvalitní provedení

Automatické zavlažování zahrad se postupně stává běžnou součástí Vašich zahrad nebo pozemků. Závlahy se skládají z potrubí ukrytého pod zemí v hloubce 30 cm a z výsuvných postřikovačů, které jsou schovány těsně pod úrovní terénu. Po automatickém otevření přívodu vody elektromagnetickými ventily se postřikovače vysunou nad zem a po skončení celého procesu se opětovně zasunou pod zem. Můžete proto bez obav sekat trávu, aniž byste se báli jejich poškození. Automatické zavlažování zahrad instalujeme šetrně ke stávajícímu osázení zahrady. Během několika dnů ani nepoznáte, že na vaší zahradě probíhal podobný zásah.

Automatické zavlažování zahrad a jeho význam

V dnešní době vzrůstá význam zelených ploch – zahrad či zahrádek, zimních zahrad, teras, parků. Stále více na těchto místech relaxujeme a oázy zeleně jsou kolikrát ve městech jediným místem odpočinku. Významnou roli hraje také estetické hledisko. Udržovaný trávník s rozkvetlými květinami a příjemný chládek od stříkající vody vyvolá hned příjemnější pocity a dojem relaxace. Samozřejmě také narůstá užitná hodnota vašeho domu a jeho tržní cena!

Každá zeleň však potřebuje pravidelnou péči. Od počínající přípravy, po následné osázení až ke každodenní údržbě. A voda je společně s živinami a vzduchem jedním ze tří nezbytných faktorů pro zdravou a krásnou vegetaci. Víme, že automatické zavlažování zahrad bezpečně nahradí přírodní dešťové srážky.

Voda pro automatické zavlažování zahrad

Automatické zavlažování zahrad dodá potřebnou vodu v pravidelných intervalech a v přesném množství. Podle stanovených parametrů a činitelů lze přesně naprogramovat ideální množství vody pro každou zahradu či plochu. Sami určíme ideální variantu podle polohy zahrady, orientaci plochy, typu půdy, okolní krajině i podnebí. Automatické zavlažování zahrad má také úspornou funkci. Protože se automatické zavlažování provádí večer a v noci, kdy je odpařování nejmenší, šetří se tak až 40% vody! Závlaha v tuto dobu působí příznivě především na vegetaci, protože teplota vody je blízká povrchu terénu. Kromě finanční úspory za vodu, zejména na místech kde není vlastní zdroj, je obrovským pozitivem velká úspora času. Vzpomeňte kolik hodin strávíte měsíčně zaléváním záhonů se zeleninou, ovocných stromů nebo okrasných trávníků. A navíc nemusíte řešit zalévání v době vaší nepřítomnosti a můžete mít klidnou dovolenou.

Automatické zavlažování zahrad nenarušuje používání ploch. Jednotlivé komponenty jsou umístěny pod povrchem a vysouvají se pouze jednotlivé postřikovače. Po ukončení procesu se opět zasouvají do uloženého pouzdra v zemi. Problémem tak není sekání zahrady, ani jiné práce na trávníku i v záhonech, jak si mnozí myslí. Součástí systémů zavlažování zahrad je čidlo srážek, které automaticky zavlažování zahrad vypíná v případě četnějších dešťů a následné nadměrné vlhkosti půdy. Jedinou starostí je tak zazimování automatického zavlažování zahrad jedenkrát v roce. Tuto činnost provádíme napoprvé zdarma a následně za symbolický poplatek.

Naše služby jsou kompletní, máme k dispozici zahradního architekta, stavební firmu i truhláře pro výrobu zahradního nábytku. Vše za nízké ceny a předem stanovených termínech! Našim cílem je spokojený zákazník! Protože jeden spokojený zákazník přivede další zákazníky.

Instalaci automatického zavlažování zahrad přenechte odborníkům! Předcházíte tak zbytečným komplikacím a ztrátám.

Společně můžeme snížit náklady na jeho realizaci. Konzultujte projekt s časovým předstihem, snížíte tak budoucí náklady na opravdové minimum.

Jak pokračovat?

Proč instalovat na vaši plochu automatické zavlažování zahrad?