Fotbalové hřiště Třemošnice

Realizace závlahového systému na fotbalovém hřišti v Třemošnici nedaleko Čáslavi. Velmi složitá instalace v kamenitém terénu, kdy bylo použito 16 postřikovačů podél plochy a 8 postřikovačů zasazeno přímo do hřiště. Jako vodní zdroj byla použita voda ze sousedícího koupaliště. Celá realizace trvala 5 pracovních dní. Vzhledem k termínu realizace v červnu, kdy není hrací plocha využívána, nebyl zásah do trávníku již po 14 dnech téměř patrný. Cena za krásný trávník byla necelých 200 tisíc korun.

Související služby: