Jak správně zavlažovat

Sebelepší zavlažovací systém není svému majiteli k ničemu, pokud se jej nenaučí správně používat a vzít v ohled všechny přírodní podmínky, které na zavlažovaném pozemku panují. Jedním z nejčastěji zavlažovaných porostů je trávník.

Založení a údržba trávníku není nijak snadná záležitost.

Kvalita trávníku je daná několika parametry – propustností půdy, vhodnou směsí travních odrůd, převládající teplotou a dostatkem světla. Důležitý je také způsob a frekvence sekání trávníku a dnes již běžného vertikálního prořezávání kořenového systému, likvidace trávního odpadu a jeho provzdušňování. Stejně důležitá je dostatečná závlaha trávníku a její frekvence. Také je třeba vzít v úvahu sklon terénu. Při větším sklonu upravíme zalévání do několika dávek, aby se voda stačila vstřebat.

Jak nejlépe dávkovat zavlažování

Obecně lze říci, že není moudré rozdělovat týdenní závlahu do malých denních dávek. Je důležité udržet dostatečnou vlhkost v oblasti kořenového systému trav. Malé dávky závlahy nejsou vegetací optimálně využity. Voda zůstane z velké části na listech, ze kterých se bez užitku vypaří. Podporuje se tak vznik plísní a klíčení semen plevelů. Lepší variantou je zalévat trávník každý druhý den nebo jen dvakrát týdně většími dávkami. Více vody pronikne do kořenového systému trávy a podporuje jeho růst do hloubky. Vydatnost by měla být taková, aby půda byla dostatečně vlhká do hloubky 8-12 cm.

Obecně platí, že čím kvalitnější trávník, tím jsou zapotřebí větší a méně časté dávky zálivky - 10-15 mm vysoký trávník zaléváme dvakrát týdně. Odlišná pravidla jsou u nově založeného trávníku. Nový pažit je zapotřebí kropit i několikrát denně, aby byla zajištěna stálá dostatečná vlhkost po dobu několika týdnů. Následně snížíme zálivku na jedenkrát denně a po 2-3 měsících postačí závlaha jen 2-3x týdně.

A co klima na zahradě?

Co se týká klimatických podmínek v naší zemi, míra a způsob zavlažování se odvíjí od ročního období a úhrnu vodních srážek. Od listopadu do března trávník nezavlažujeme, neboť je klidové vegetační období. Od dubna do října převažuje vláhový příjem rostlin nad výdejem, proto je třeba vegetaci zavlažovat. Nejmenší objem vody dáváme rostlinám v krajních měsících zavlažovacího období, tedy v dubnu a říjnu. Postupem času, kdy se blížíme létu zálivku přidáváme, pocítíme to v květnu a poté v září. Maximální příjem vody má zeleň v teplých měsících – červnu, červenci a srpnu. Při dlouhodobém průměru 120 suchých dnů během závlahové sezóny, je roční spotřeba vody na závlahu 1m2 trávníku 360 litrů vody.