Postup realizace zavlažovacího systému

1. První kontakt s klientem

Společně se seznámíme s plány klientů a vyslechneme jejich přání. Zjistíme požadavky zákazníka a získáme informace o pozemku. Samozřejmostí je povídání o závlahách a obecné informace o automatickém zavlažovacím systému.

2. Tvorba projektové dokumentace a cenová kalkulace

Zdarma zpracujeme kompletní kalkulaci včetně finanční analýzy. Společně zvolíme ideální postup a seznámíme zákazníky s celkovým postupem včetně časového harmonogramu. Zpravidla je celá zakázka od prvního kontaktu do předání díla realizována do 1 týdne. Sepíšeme smlouvu o dílo a zpravidla si vezmeme zálohu 60% na materiál.

3. Prohlídka zahrady

Po schválení plánu realizace a harmonogramu následuje prohlídka zahrady nebo zavlažované plochy. Vybereme nejvhodnější řešení pro zdroj vody. Možností je hned několik – vodovodní řad, studniční voda, přírodní zdroj nebo dešťová voda. Zvolíme ideální postup realizace v souvislosti s terénem, typem půdy, orientací plochy, klimatickými podmínkami a dalšími aspekty. Vše zaznamenáme na papír, dle potřeby provedeme i fotodokumentaci nebo videozáznam.

4. Projekční činnost

Zpracujeme samotný návrh projektu. Zhodnotíme stavební připravenost objektu – voda a elektřina a navrhneme potřebné úpravy a rozmístění částí systému. Připravíme koordinaci s ostatními profesemi. Vytvoříme samotný grafický návrh zahrady.

5. Vytyčení praporků a rozmístění postřikovačů

Na pozemku rozmístíme praporky. Určíme kudy povede potrubí a vytyčíme výkopy.

6. Sloupnutí drnu

Provádí se pouze u některých zahrad, kde je již vzrostlý a upravovaný trávník. Sejmeme drn, který po dokončené realizaci vrátíme na místo. Ani majitel následně nepozná, že byl nějaký zásah proveden.

7. Výkopové a stavební práce

Nejnáročnější části celé instalace automatického závlahového systému jsou výkopové práce a potřebné stavební úpravy. Výkopy provádíme podle velikosti zahrady ručně nebo pomocí drážkovačů. Výhodou je úspora času a především energie. Není však pravidlem, že práce drážkovačem je výhodou. Jsou místa, kde je naopak výrazně lepší ruční práce. Velikost strouhy by měla být od 30 do 40 cm.

8. Pokládka potrubí a hlavní sestavy

Do připravených výkopů následně pokládáme potrubí a provádíme samotnou montáž systému. Zároveň připravíme instalaci postřikovačů na trubkách a jejich rozmístění. Všechny trubky ústí do šachtice neboli hlavní sestavy. Odtud ovládáte celý systém a nastavíte nejvhodnější programy.

9. Zahrnutí a hutnění výkopů

Po celkové montáži systému, který je nyní připraven na napojení můžeme výkopy zahrnout. Celou strouhu zahutníme a obsah nasypeme zpět. Zabráníme tak následným propadům půdy.

10. Připojení na systém zdroje vody

Nezbytnou součástí je napojení závlahy na zdroj vody. Zdroj musí být předem určený a připravený k instalaci. Možností je několik – obecní vodovod, vlastní vrt, přírodní zdroj v podobě nedaleké řeky či rybníka, zásobárna dešťové vody. Počítáme s připojením čerpadla nebo jiného systému k přívodu vody.

11. Montáž postřikovačů

Vhodně nastavíme postřikovače, aby se důmyslně překrývaly a doplňovaly. Zajistíme úplné překrytí zavlažovacích ploch. Počítáme také se sílou a množstvím vody, která na plochu zamíří. Pro menší dostřiky volíme nejčastěji rozprašovací postřikovač, naopak pro zálivku na větší vzdálenost používáme rotační postřikovače. Docílíme tak rovnoměrné srážkové výšky a tím eliminujeme nedovlažené nebo převlažené oblasti. Před použitím navíc postřikovače důkladně propláchneme pro případ, že bychom měli v hadicích nečistoty.

12. Instalace kapkovací hadice

Na většinu zahrad instalujeme též síť kapkovacích hadic. Tato speciální závlaha pro záhony se zeleninou nebo ozdobné květiny je ideálním řešením, aby dosáhly krásného a zdravého vzhledu. Přesné množství vody se dostane až ke kořenům rostlin.

13. Zapojení a naprogramování řídící jednotky

Zapojíme řídící jednotku. Předem připravíme místo kam budeme jednotku instalovat – garáž, kůlnu, stodolu, apod. Zvolíme a přednastavíme programy pro zavlažování. Sami si pak vyberete ideální cyklus pro vaši zahradu. Zapojíme také dešťové čidlo. Dešťový senzor automaticky vypíná a zapíná systém v případě špatného počasí, tak aby byl zajištěn pravidelný přísun vody. Nový a mladý trávník potřebuje 3mm vody každý den. Naopak kvalitnímu trávníku stačí pouze 6mm vody 3x týdně. A větší výsadby o velikosti minimálně 10mm zaléváme jen 2x týdně.

14. Testování provozu

Nyní je vše připraveno na spuštění. Zkontrolujeme zda jsou všechny postřikovače správně nastaveny a voda směřuje na předem určené místo. Vyzkoušíme čerpadlo nebo jiné napojení na zdroj vody a provedeme kontrolu činnosti elektrických částí závlahového systému.

15. Předání díla a vysvětlení obsluhy

Pokud je vše připraveno na ostrý provoz předáme návody na obsluhu a záruční listy od komponent. Rádi zodpovíme vaše případné dotazy a vše dopodrobna vysvětlíme. Zároveň předáme fakturu na doplatek za hotové dílo.

16. Zazimování

Mezi pravidelnou údržbu patří každoroční zazimování systému. Doporučujeme využívat této naší služby minimálně po dobu 3 let, abychom mohli garantovat záruční dobu závlahy. Na jaře provádíme kontrolu a opětovné spuštění systému. Navíc nabízíme v případě instalace závlah dvě zazimování ZDARMA.

Galerie