Správný výběr čerpadla

Čerpadlo je srdcem celého systému automatického zavlažování. Jakmile srdce přestane bít, přestane proudit do všech pórů a vlásečnic vašich rostli i životadárná tekutina a celá snaha o efektivní zavlažování přijde vniveč. proto výběru čerpadla věnujte zvýšenou pozornost.

Nejdůležitější je zdroj vody

Vodítkem pro správnou volbu čerpadla je vždy zdroj vody. Musíme si uvědomit jakou vodu budeme čerpat. Pokud budeme brát vodu z jiných než podzemních vod, budeme volit čerpadlo podle stupně jejího znečištění. Dalším důležitým faktorem je hloubka vody pod zemí a vzdálenost od uvažovaného umístění vodárny. Výškový rozdíl vody měříme mezi hladinou vody ve zdroji a sacím hrdlem čerpadla. Povrchová čerpadla většinou umí vytáhnout vodu z hloubky kolem 8 m.

Nezapomeňte na zátěž

Dalším kritériem pro správnou volbu čerpadla je jeho plánované zatížení. Samozřejmě je rozdíl, pokud budeme potřebovat vodárnu jen k občasnému použití na zahrádce nebo bude sloužit pro celý rodinný domek. Pro stálou zátěž jsou lepší vodárny s nerezovými čerpadly. Časté problémy se stálým spínáním řešíme zpravidla tlakovou nádobou, která může být součástí vodárny.

Bez výkonu nejsou závlahy

Pro závlahové aplikace doporučujeme výkon okolo 3m³/hod. s dostatečným tlakem cca 3 bar. Údaje jsou však pouze orientační, záleží na spotřebě a situace se může lišit opravdu případ od případu. Musíme také zkontrolovat vydatnost studny nebo vrtu, pokud je menší než výkon čerpadla, je nutná instalace hlídače hladiny. Hlídač slouží jako ochrana proti přehřátí čerpadla.