O zavlažování

Zavlažování je vlastně nahrazení nebo doplnění dešťových srážek vodou z jiného zdroje, abychom mohli pěstovat rostliny.

Vodním zdrojem pro zavlažování může být blízké jezero, řeka, pramen či studna. V závislosti na vzdálenosti zdroje a četnosti dešťových srážek může být voda vedena přímo na pozemek určený k zavlažování nebo uložena pro pozdější použití v nádržích nebo cisternách. Případně „sklízení“ místního deště, který dopadá na střechy budov nebo na blízké neobhospodařované kopce, a jeho použití k doplnění deště, který dopadá přímo na obhospodařovaná pole, také patří do zavlažování.

Obecně je cílem závlah zásobit pozemek rovnoměrně vodou tak, aby každá rostlina měla množství vody, které potřebuje, aniž by jí měla příliš mnoho nebo málo.

Jak správně zavlažovat

Jak správně zavlažovat

Sebelepší zavlažovací systém není svému majiteli k ničemu, pokud se jej nenaučí správně používat a vzít v ohled všechny přírodní podmínky, které na zavlažovaném pozemku panují. Jedním z nejčastěji zavlažovaných porostů je trávník.

Zdroje vody

Zdroje vody

Bez vody samozřejmě nejsou závlahy. Než se pustíme do plánování zavlažovacího systému, zvažme dobře, zda jsou naše zdroje vody dostatečné.

Správný výběr čerpadla

Správný výběr čerpadla

Čerpadlo je srdcem celého systému automatického zavlažování. Jakmile srdce přestane bít, přestane proudit do všech pórů a vlásečnic vašich rostli i životadárná tekutina a celá snaha o efektivní zavlažování přijde vniveč. proto výběru čerpadla věnujte zvýšenou pozornost.

Zazimování systému

Zazimování systému

Do pravidelné péče o váš automatický zavlažovací systém patří podzimní zazimování systému. Automatické zavlažovací systémy nejsou odolné proti mrazu. Nízké zimní teploty by mohly lehce celou strukturu poškodit. Plastové potrubní rozvody jsou umístěny většinou 20-30 cm pod trávníkem, nejsou tedy v zámrzné hloubce. Proto se každoročně provádí zazimovací proces.

Tematická videa

Tematická videa

Seznamte se názorně a v celé šíři s problematikou zavlažování. Shlédněte krátké videoklipy na téma nejčastějších dotazů našich zákazníků.

Články o zavlažování

Články o zavlažování

Investice do automatické závlahového systému není úplně malá a tak se snažíme, aby naši zákazníci věděli před objednáním o závlahách úplně vše, nač by se případně chtěli zeptat. Čerpejte z naší hluboké studnice článků o zavlažování.

Proč investovat do závlahy

Proč investovat do závlahy

Možná stále váháte, zda se ještě stále vláčet s konvemi a zápasit s hadicí nebo už konečně zalévat a zavlažovat moderně a pohodlně. Přinášíme vám řádku pádných důvodů, proč je ten druhý způsob bezesporu lepší.

Automatický závlahový systém

Automatický závlahový systém

Automatický závlahový systém dodá potřebnou vodu v pravidelných intervalech a v přesném množství. Podle stanovených parametrů a činitelů lze přesně naprogramovat ideální množství vody pro každou zahradu či plochu. Sami určíme ideální variantu podle polohy zahrady, orientaci plochy, typu půdy, okolní krajině i podnebí.