Zazimování systému

Do pravidelné péče o váš automatický zavlažovací systém patří podzimní zazimování systému. Automatické zavlažovací systémy nejsou odolné proti mrazu. Nízké zimní teploty by mohly lehce celou strukturu poškodit. Plastové potrubní rozvody jsou umístěny většinou 20-30 cm pod trávníkem, nejsou tedy v zámrzné hloubce. Proto se každoročně provádí zazimovací proces.

Po skončení sezony, zpravidla ke konci října, je nutné celý systém odvodnit a to zejména riziková místa. Zvláštní pozor dávejte na ventilové šachty a elektromagnetické ventily. Pokud zůstane pod ventilem voda, promění se v led a ten dané zařízení zničí. Opravit je nelze a nové je velmi drahé.

Postup zazimování

K samovolnému vypuštění vody většinou nedojde. Nejspolehlivější způsob je profouknutí závlahy stlačeným vzduchem za použití kompresoru nebo tlakové pumpy. Kompresor jednoduše připojte k vypouštěcímu ventilu a zavřete hlavní uzávěr vody.

Následně spusťte celou závlahu v libovolném režimu. Výsledkem by měl být pokles zbytkového tlaku až na nulu. Poté zapněte kompresor, kde musí být tlak 3 - 3,5 barů. Když máte vše připraveno, zapněte závlahu. Nemusíte mít obavy, systém nezavlažuje, ale všechny sekce se otevírají a následně odvodňují.

Vypuštění sekcí

Po dotlakování kompresoru otevřete vypouštěcí ventil a postupně otevřete jednotlivé sekce celého systému. Postupně se budou vysouvat postřikovače, ze kterých zpočátku bude stříkat voda a později už jen vzduch. Voda nesmí vytékat ani z toho nejvzdálenějšího postřikovače, proto opakujte celý postup i několikrát. Stlačený vzduch pouštějte do té doby, dokud se nezmenší tlak na kompresoru na 1 atm. Pak uzavírejte a opět otevírejte uzávěr. Cílem je postupně vyfouknout všechnu vodu ze sekcí.

Stejným způsobem provádějte zazimování tlakových rozvodů s rychlospojnými ventily. Pozor, aby přívod vody do systému zůstal po celou zimu uzavřen! Následně vypněte přívod proudu do jednotky a vyjměte ho ze zásuvky. Zkontrolujte zda jsou zazimována i čerpadla, zda je čistá vložka ve filtru a zda máte chráněn proti zamrznutí hlavní přívod vody. Teprve tehdy je celý systém připraven na zimu.

Jarní zprovoznění

Je podstatně jednodušší než zazimování. Spočívá v zavodnění závlahového systému a kontrole jeho funkcí. Nezapomeňte po zapojení zkontrolovat funkci všech postřikovačů i dalších komponent. Mimo systém vyzkoušejte správnost chodu čerpadla a několikrát prověřte elektrické komponenty. První zprovoznění je zdarma, napodruhé již vše zvládnete sami.

Naše služby

První zazimování i zprovoznění poskytujeme zdarma. Rádi vám vše ukážeme a podrobně vysvětlíme. Nepouštějte se do toho sami. Riskujete tím poškození systému a přijdete též o záruku.