Zdroje vody

Bez vody samozřejmě nejsou závlahy. Než se pustíme do plánování zavlažovacího systému, zvažme dobře, zda jsou naše zdroje vody dostatečné.

Pokud se rozhodnete pro instalaci automatického závlahového systému měli byste mít vybrán zdroj vody. Pro mnohé z nás je úspora vody prioritou. Nejspíš je to i jeden z hlavních důvodů proč uvažujete o automatických závlahách. Ideální zdroj vody je z přírody, tedy z vykopané či vyvrtané studny, přírodní nádrže či potoka nebo z jímky na dešťovou vodu. V případě, že takový zdroj nemáte, musíte použít vodovodní řad. I v tomto případě vám systém uspoří až 40% vody! Možná je i kombinace několika zdrojů; vhodné je to zvlášť tehdy, uvažujete-li jako o zdroji zavlažovací vody o vodě dešťové, jejíž přísun je závislý na počasí. Při volbě správného vodního zdroje berte v úvahu také vstupní a provozní náklady. Do kalkulace je nutné zahrnout náklady na vybudování přečerpání a filtrace, na vybudování jímek a jejich údržbu. A samozřejmě náklady na vodné a stočné. Teprve po zvážení všech faktorů volme správně zdroj vody.

Závěrem lze shrnout, že jako zdroj vody můžeme využít vodu z vodovodu, z vlastní studny vrtané i kopané, z přírodních nádrží – potoka, rybníka, řeky. Můžeme použít také dešťovou vodu v jímce.

Vodovodní řad

Vodovod je nejčastějším zdrojem vody pro závlahového systémy. Je to dáno dostupností vodovodní sítě téměř na každé zahradě. Výhodou jsou také nejmenší investice při napojení systému na vodovod, ale z hlediska budoucích nákladů je to varianta nejdražší. Navíc vzhledem k neustálému zdražování vody bude pravděpodobně čím dál méně populární. Instalace se provádí napojením přímo k vodoměru, používáme průměr potrubí o průměru 32 mm. Nesmíme zapomenout na filtr, který hlídá případné mechanické nečistoty. Libovolné je také umístění vodoměru, je možno jej zapojit přímo v objektu i mimo domek. Nejčastěji je to ve sklepě nebo v technologické místnosti. Navíc je možno namontovat podružný vodoměr,díky němuž lze ušetřit až 50% finančních prostředků, protože se platí pouze vodné. Toto lze dohodnout se správcem vodovodní sítě.

Studniční voda

Studnu můžete použít pouze v případě, kdy máte ve vrtu vodu minimálně na jeden závlahový cyklus. Pokud je studna již vybudovaná, je to jeden z nejlevnějších zdrojů vody pro závlahy. V případě vrtání studny pouze pro potřeby závlahového systému počítejte s investicí do čerpadel, zřízením vodáren i energií na jejich provoz. Také studniční voda může obsahovat nečistoty a je nutný filtr. Z hlediska čistoty vody radši zvolte studnu kopanou.

U vrtané studny ponorná čerpadla nasávají více nečistot, neboť více přisávají jemné úlomky ze stěn vrtu. U slabých pramenů musíme vodu odčerpávat po menším množství. Ale mlůžete vybudovat jímku jako zásobárnu.

Akumulační jímka na dešťovou vodu

Většinou je nutné tento zdroj kombinovat s dalším zdrojem vody, neboť dešťovou vodu lze málokdy v uchovat dostatečném množství. Obvykle se do jímky doplňuje voda z jiného zdroje, což lze zajistit i automaticky. Po poklesu hladiny pod nastavené množství se voda ihned dopustí z alternativního zdroje. Dešťová voda je pro rostliny nejvhodnější, protože není tvrdá a má optimální teplotu. Problémem však mohou být mechanické nečistoty, které se v ní nalézají. Proto je vhodné investovat do odpovídajících filtrů.

Voda z přírodních zdrojů

Použití vody z těchto zdrojů je velmi problematické a riskantní. Důvodem je značné mechanické a biologické znečištění - vodní sinice a řasy. Tyto zdroje se proto nejčastěji používají na velké a rozsáhlé plochy, kde jsou vysoké nároky na spotřebu vody a není možné použít jiný zdroj. Náklady na čištění jsou relativně vysoké, proto se tento zdroj vody nedoporučuje na zahrady a menší pozemky. Počítejte s instalací nákladné filtrace s automatickým proplachem. Častým řešením je také předčištění vody na břehu vodoteče pomocí písku, štěrku nebo kamení.